Vores handels- og leveringsbetingelser

Produktinformation

På gauti.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til gauti.dk via mail@gauti.dk

Priser

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende - og ofte fra dag til dag. køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Gauti I/S accepterer ordren.
Alle priser er vist inkl. moms.

Bestilling

Præsentation af varer sammen med en pris på gauti.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra gauti.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til gauti.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem køber og gauti.dk er først indgået, når gauti.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling

De kreditkort- eller kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afsendes fra gauti.dk.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation

Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse (forventes at være inden for 1 - 3 dage efter modtagelse) og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

gauti.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for gauti.dk's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og gauti.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Gautis egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for gauti.dk's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, naturkatastrofer, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

gauti.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret

Meddeler køber gauti.dk (på mail@gauti.dk), at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler gauti.dk det modtagne beløb når varen er modtaget retur hos Gauti I/S. Meddelelsen skal gives pr. mail på retur@gauti.dk.

Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. I tilfælde af at forsendelsen ikke når frem, skal du selv kunne påvise afsendelsen og evt. tage klagesag med distributøren, og Gauti I/S har dermed ikke pligt til at foretage tilbagebetaling. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) - det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Gauti I/S betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

Du hæfter kun for evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Hjemmesiden www.gauti.dk drives af firmaet:
Gauti I/S CVR nr: 35 58 95 11
Dejgaardvej 5, DK-9240 Nibe, Denmark

Tlf. +45 61 60 93 60

Refusion

I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, MobilePay eller hvis muligt tilbagebetaling på kreditkortet, såfremt ordren er betalt med kreditkort, og Gauti I/S har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. email eller anden traditionel korrespondanceform.

Forbehold for ændringer

Gauti I/S forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Klagemuligheder

Ud over du selvfølgelig er velkommen til at rette din henvendelse til os omkring evt. klager over et produkt købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: mail@gauti.dk

Nyttige links

PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation www.forbruger.dk